Dịch Vụ

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU:

- Xuất nhập khẩu hàng hóa chọn gói – Door to door.

- Nhận mở tờ khai Hải Quan hàng Xuất và hàng Nhập

- Nhận làm hồ sơ nhập xuất, áp mã thuế và tính thuế xuất nhập khẩu nhanh chóng chính xác.

 DỊCH VỤ CUNG ỨNG VẬT TƯ:

- Cung ứng vật tư, lắp đặt thiết bị trong lĩnh vực Viễn Thông, CNTT, Thiết bị mạng Công Nghiệp, Thiết bị truyền dẫn, điều khiển, tự động hóa vv..

- Cung ứng thiết bị, linh kiện, phụ kiện cho hệ thống FTTx, Fiber Network vv…

 DỊCH VỤ CHO THUÊ THIẾT BỊ:

- Cho thuê thiết bị mạng, thiết bị Viễn Thông, Thiết bị Truyền Dẫn, STM-1/4/16, PCM vv..

Để biết thêm chi tiết xin quy khách hàng hệ trực tiếp với chúng tôi

300-075 certification   ,
1z0-808 certification   ,
PR000041 certification   ,
74-678 certification   ,
c2010-657 certification   ,
CAS-002 certification   ,
PEGACPBA71V1 certification   ,
VCP550 certification obtain at an easy rate generic pills no rx – http://muftilegal.mhs.narotama.ac.id/2016/11/30/obtain-at-an-easy-rate-generic-pills-no-rx/    ,
70-487 certification   ,
1Z0-144 certification   ,
N10-006 certification   ,
352-001 certification   ,
220-801 certification   ,
SY0-401 certification   ,
9A0-385 certification   ,
350-001 certification   ,
000-105 certification   ,
MB6-703 certification   ,
300-206 certification   ,
220-802 certification   ,
70-463 certification   ,
70-177 certification   ,
1z0-434 certification   ,
70-461 certification   ,
000-104 certification   ,
NSE4 certification   ,
640-916 certification   ,
CRISC certification   ,
100-101 certification   ,
ICBB certification   ,
70-462 certification   ,
810-403 certification   ,
EX200 certification   ,
642-999 certification   ,
400-101 certification   ,
1Z0-051 certification   ,
ADM-201 certification   ,
9L0-012 certification   ,
70-346 certification   ,
OG0-091 certification purchase a at an easy rate drugs no rx    ,