Giải pháp mạng cấu hình TCP/IP để sử dụng DHCP và địa chỉ IP tĩnh cùng lúc

Giải pháp mạng cấu hình TCP/IP để sử dụng DHCP và địa chỉ IP tĩnh cùng lúc

 

Giải pháp mạng-Để cấu hình máy tính của bạn (đã kiểm tra trên Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003) dùng cả DHCP để cấp phát địa chỉ IP và địa chỉ IP tĩnh ta làm theo các bước sau đây:

 

 

Cấu hình máy tính của bạn để dùng DHCP học kế toán thực tế tại nhà

1. Nhấn chuột phải lên My Network Places và chọn Properties

2. Trên NIC thường có nhãn là Local Area Connection – nhấn chuột phải lên đó và chọnProperties.

3. Chọn TCP/IP (Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ dấu chọn ở đây) và nhấn nútPropertieshọc kế toán ở đâu tốt

4. Hãy chắc rằng tùy chọn “Obtain Automatically” được lựa chọn

5. Bạn có thể kiểm tra thiết đặt của mình bằng cách chạy lệnh:ipconfig /alltại cửa sổ cmd:

6. Công việc đã hoàn tất.

Thêm một địa chỉ IP tĩnh thứ hai (hoặc thứ ba và nhiều hơn nữa)

1. Nhấn Start và chọn Run. điền vào: Regedit và nhấn Enter. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Chú ýTrên Windows 2000 và NT bạn cần chạyregedt32thay cho regedit.

2. Đi đến khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE’SYSTEM’CurrentControlSet’Services’Tcpip’Parameters’Interfaces’
{B003AD4A-B6DB-44FD-9741-CBA3C51B6498}

3. Chọn khóa IPAdress và nhấp kép vào đó.

4. Trong hộp thoại Edit Multi String điền vào một địa chỉ IP thứ hai (thứ ba và v.v..). Hãy chắc rằng mỗi địa chỉ IP bạn điền vào cách nhau trên một dòng riêng biệt. Nhấn OK.

5. Chọn khóaSubnetMask và nhấp kép vào nó.

6. Trong hộp thoạiEdit Multi Stringđiền vào một Subnet Mask thứ hai (thứ ba và v.v..). Hãy chắc rằng mỗi Subnet Mask bạn điền vào nằm trên một dòng riêng biệt. Nhấn OK.

7. Đóng trình registry editor này lại.

8. Trở lại với Local Erea Connection, nhấn chuột phải lên NIC và chọn Disable.

9. Nhấn chuột phải lên NIC và chọnEnable

10. Kiểm tra các thiết đặt của bạn bằng cách chạy câu lệnhipconfig /all tại cmd:

Tin Liên Quan